söndag 1 oktober 2017

Ett offerparti för 100 år sedan: Gyula Breyer - Johannes Esser, Budapest 1917

 
10...h6
 

   
11.h4 g6 12.e5 hxg5 13.hxg5 Sd5
   
 
Partiet finns kommenterat på både Chessgames.com och TheChessWorld.com
I den sistnämnda länken finns partiet med i artikeln "7 Best Positional Sacrifices of All Time".