söndag 1 oktober 2017

Bondeoffer och pjäsoffer

Bondeoffer och pjäsoffer är ofta en nödvändig ingrediens att använda sig av för att bli framgångsrik i schack.
 
Publicerade pdf-artiklar hos FIDE Trainers' Commission om offer:
  
Victor (Viorel) Bologan: The Sacrifice in Chess
Boris Avrukh: Exchange sacrifice
Viacheslav Eingorn: The positional piece sacrifice as a technical reception
Miguel Illescas: A slow sacrifice? Think twice!