fredag 7 maj 2021

Minnesvärda partier och slutställningar: Bronstein – Geller, 1961


Vit flyttade i sitt 20:e drag damen från d3 till g6! Svart gav upp.

Svart blir matt: 20...fxg6 21.Txg7+ och 22.Sxg6 matt!
   
Länk till partiet.
 
Se även partiet med Frank Marshalls
vackra avslutningsdrag 23...Dg3!!
      

torsdag 6 maj 2021

Minnesvärda partier och slutställningar: Petrosian–Spasskij, 1966


Vit flyttade i sitt 30:e drag damen från b2 till h8 med schack! Svart gav upp.

Vit schackar av svart damen med hjälp av springaren på d6
och får en pjäs mer efter 30...Kxh8 31.Sxf7+ Kg7 32.Sxg5.
  
Länk till partiet.
  
Petrosian fick nytta av samma idé Dh8+
redan 1956! (Petrosian – Simagin, 1956)
      

onsdag 5 maj 2021

Minnesvärda partier och slutställningar: Mortensen – Karlsson, 1988

 

Svart flyttade i sitt 21:a drag springaren från c6 till
b4! Vit gav upp. Vits c2-ruta är oskyddad. Tar vit
svarts springare på b4 spelar svart löparen till a4.

22.cxb4 La4 23.Kb2 (Eller 23.Kd2 Dxc2+ 24.Ke1
Dd1 matt) 23...Dxc2+ 24.Ka1 Lb3 följt av Da2 matt!
   
Länk till partiet.
   

Minnesvärda partier och slutställningar: Kupferstich – Andreasen, 1953

 

Vit flyttade i sitt 34:e drag springaren från c8 till d6. Svart gav upp.

Svart kommer inte ut med varken kungen eller tornet! Ensam kan inte svarts
löpare stå emot vit. Det gäller bara för vit att undvika att ställningen blir patt.

Vit kan helt enkelt vinna partiet genom att vandra med kungen
till e7, därefter manövrera springaren till f6 och sätta svart matt.
  
Länk till partiet.
   

Minnesvärda partier och slutställningar: Carlsen – Karjakin, 2016

 

Vit flyttade i sitt 50:e drag damen från f4 till h6 med schack!
Svart gav upp. Svarts kung blir matt efter vits nästa drag.

Svart har att välja på
50...Kxh6 51.Th8 matt
och 50...gxh6 51.Txf7 matt!
    
Länk till partiet.
   

Minnesvärda partier och slutställningar: Aronian – Anand, 2013

    

Svart flyttade i sitt 23:e drag löparen från d4 till e3.
Vit gav upp. Svarts dam hotar 24...Dxh3 med matt.

Om vit spelar 24.Lxe3 följer 24...Dxh3+ 25.Kg1 och
 svart kan välja på 25...Dh2 matt och 25...Dxg2 matt.
    
 Vit har ingenting att hämta heller efter
pjäsoffren 24.Tf3 Lxf3 och 24.Sd5 Lxd5.
    
Länk till partiet.
   

Minnesvärda partier och slutställningar: Aronian – Polgar, 2009

  
Svart flyttade i sitt 55:e drag kungen från 
d2 till e2. Vit gav upp. Vits kung blir matt.
Vit får in en dam med 56.d8D, men det
hjälper inte: 56...Df3+ 57.Kg1 Df1 matt!
  
Länk till partiet.