söndag 30 december 2018

Ge inte upp partiet i första taget

Även om du inte ser den räddande utvägen till remi i en ställning, kan du spela vidare med hopp om att vägen till remi klarnar ju fler drag du fortsätter att spela i partiet. 
   
Det finns många exempel på spelare som, med bristande kunskap i vissa grundläggande slutspel, gett upp i en slutspelsställning som var remi. Vägen till remi hade många gånger klarnat av sig självt - bara spelaren hade fortsatt att spela vidare de enda vettiga/möjliga dragen i ställningen.
   
En del starka spelare fortsätter sina partier ända tills de blir matt, medan flertalet starka spelare föredrar att ge upp innan matten utförs på dem. Inställningen att inte ge upp innan matt kan i slutändan göra att man genom det någon gång sitter med en ställning där man i tid upptäcker räddningen till remi.
     
Vi ska se på en ställning där det går att hitta en räddande väg till remi för vit. Ställningen uppstår efter några drag i en slutspelsstudie av G. N. Zakhodiakin. 

   

   
5.h5+!! Kxh5 
   
Efter 5...Kg5 går också vits torn till g7.
   
6.Tg7!! 

   


Tornet stänger inne svarts kung på h-linjen. Ställningen är remi. Svarts kung tar sig inte ut i friheten, där den hade behövts för att assistera damen. Ensam kan inte svarts dam åstadkomma någonting vinnande.

     

torsdag 27 december 2018

Att sitta med en bra löpare mot en dålig springare

Bobby Fischer får vara exemplet på att sitta med en bra löpare mot en dålig springare. Här spelar han vit mot Mark Tajmanov.
 
Det är vits 25:e drag att spela i följande ställning: 

    

 
Partiet på Chessgames.com och en video på YouTube.  
 

  

Att sitta med en dålig löpare mot en bra springare

På ett träningsläger inför ett Schack-SM var en av träningsböckerna Test Your Positional Play.
Test 1 i boken var att finna en bra plan efter svarts drag 15...a7-a5. Ställningen är hämtad från partiet Alexander Aljechin - Frederick Yates, London 1922.  


 
Vit vill byta bort svarts d7-springare mot sin d2-springare genom manövern Sb3-c5. Då kan vits f3-springare få stå ostört på e5. Om vits f3-springare går direkt till e5 kan svart spela ...Sxe5.
 
Det gäller för vit att skynda på med att spela Sb3 innan svart hinner spela a5-bonden till a4 och hindra att springaren kommer till b3.
 
16.Sb3! a4
 
Efter 16...Lb7 kommer 17.Dc7.
 
17.Sc5 Sxc5 18.Dxc5!
 
Inte 18.dxc5? e5!
 
18...Dxc5 19.Txc5 b4 20.Tfc1 La6 21.Se5!
    

 
Svart har inte tid att byta av tornen med 21...Tec8. Vit vinner material: 22.Txc8+ Txc8 23.Txc8+ Lxc8 24.Sc6. Vit hotar både löparvinst med 25.Se7+ följt av Sxc8 och bondevinst med 25.Sxb4.
 
Hela partiet på Chessgames.com och en video på YouTube.

   

Garry Kasparov berättar och visar partier (Video)   

tisdag 25 december 2018

Ser din schackställning ut som ett fuskbygge till hus?


   
Ta bättre hand om din schackställning. Bygg den väl från grunden. Fuska inte med någon del av den. Fuskbygge är inget att sträva efter att skapa.
   
Många schackspelare fuskar alldeles för mycket med sina ställningar. I öppningen börjas det. Om din spelöppning och ditt mittspel skulle vara som att bygga ett hus, skulle en byggnadsinspektör ge dig godkänt?
     
I ett fuskbygge går bönder för långt fram - eller för kort. Det skapas håligheter och blottor - både före och efter rockad - som den alerte motståndaren utnyttjar.
 
Löpare och springare placeras på rutor där de inte gör sig full rättvisa. Det blir lätt något steg för kort - eller för långt. De kan också stå i vägen för någon annan viktig pjäs, som därmed kommer till korta.
 
Kungen ges inte alltid en trygg "ålderdom" efter kort eller lång rockad. I stället stressas den ihjäl i en alltför dåligt skyddad omgivning. Den kan också stressas ihjäl av att inte bli rockerad. Ibland blir den bara glad och lycklig av att inte bli rockerad - speciellt om båda spelarnas damer är bortbytta. 
 
Tornen kan många gånger användas betydligt bättre, damen med.
 
Vi ska sträva efter att öka radien för våra egna bönder och pjäser och krympa den samma för motståndaren.
 
Kom ihåg att schackmatt går före allting - med undantag för tidsförlust av partiet. Disponera din betänketid väl.
Det spelar ingen roll att en spelare kan visa upp att han-hon har mer bönder och pjäser kvar än motståndaren när partiet är färdigspelat - om man samtidigt är matt, eller har förlorat på tid.
   
Men många gånger är det den som har mest bönder och pjäser kvar som också kommer att vinna partiet, framför allt om vi befinner oss i ett slutspel. En bonde mer när vi är i slutspelet vinner väldigt många partier.
   
Och så har vi alla dessa teoretiska remiställningar i slutspelet. Du kan exempelvis sitta med ett slutspel där det du har kvar på brädet är din kung och två springare mot en ensam motståndarkung. I de flesta fall innebär det att partiet slutar med remi. Väldigt få spelare kommer att vara hjälpsamma i det läget och klanta till det så att du vinner.
   
En kantbonde med fel löpare som understöd är ingen önskedröm heller.
   
Ett bondeslutspel med kung och bonde mot en ensam kung ger bara remi om motståndaren hinner få till en opposition.
   


   

tisdag 4 december 2018

Spela oftare kvalitetsoffer

För att nå större framgångar på schackbrädet kan du oftare behöva spela kvalitetsoffer. Här är ett exempel på ett "enklare" fall av kvalitetsoffer: 
 
Igor V Glek - Ilya Frog, Elista 1995
 

 
Det är vits drag. Svart har i sitt senaste drag naivt spelat en löpare från b7 till a6, med planen Da4 och tryck på vits c4-bonde. I stället för löpardraget till a6 skulle svart passat på att flytta undan sin f6-springare till h7. 
   
Vit tar chansen direkt att utnyttja svarts misstag och öppnar f-linjen.
 
18.fxe5 dxe5
 

 
19.Txf6!
 

 
19...gxf6 20.Lc1
 

 
Svarts kungsställning är allvarligt skadad. I stället för att spela 20...Da4, och gå efter vits c4-bonde, gör svart vad han kan för att försöka mildra svagheterna kring sin kungsställning.
 
20...Dg4 21.Tf1!
 
Bättre än 20.Lxh6, skriver Jeroen Bosch i sin bok The Chess Combat Simulator: Test and Improve Your Chess.
 
 
21...Kg7
 

 
22.Lf3 Dh3 23.De2
 

 
23...Lc8
 
Efter alternativet 23...Th8 gäller det för vit att undvika att gå i fällan 24.Lg4? Lxc4! Bättre är att spela 24.Lg2 Dd7 25.Dh5 eller 25.Tf5.
 
24.Lh5
 
Med hotet 25.g4 och svarts dam kan inte rymma.
 
24...Dd7
 

 
25.Tf5
 
Lika bra för vit är 25.g4, med avsikten att spela löparmanövern Ld2-e1-h4 och attackera f6-bonden.
 
25...Dd6 26.Dg4+
 

 
26...Kh8
 
Andra kungsdrag är inte bättre för svart: 26...Kf8 27.Lxh6+ Ke7 28.Dg7; eller 26...Kh7 27.Lxf7 Lxf5 28.Dxf5+ Kg7 (28...Kh8 29.Dg6 Df8 30.Lxh6) 29.Lxh6+.
 
27.Lxh6!
 

 
27...Tg8 28.Dh4 Lxf5
 

 
29.Lf8 1-0
 
Svart gav upp. Vit sätter svarts kung matt: 29...Dxf8/Txf8 30.Lg6+ Kg7 31.Dh7 matt.
 
Partiet på Chessgames.com
   

söndag 2 september 2018

Några kritiska ställningar från schackturneringen Sinquefield Cup 2018

Vanessa West har skrivit en artikel om Sinquefield Cup 2018 i Saint Louis, med rubriken: Can You Calculate Like the 2018 Sinquefield Cup Co-champions? 
 
Länk till artikeln.