fredag 31 augusti 2018

Kvalitetsoffer


Ställningen efter
16...Sf8-e6 i partiet Anatolij Karpov - Bent Larsen, Tilburg 1979. 


Svart hotar att vinna d4-bonden med Sxd4.  
Den dåvarande världsmästaren Anatolij Karpov vill inte försvara d4-bonden med 17.Tad1. I stället spelar han 17.Txe6! 


  
Fortsättningen blev 17...fxe6 18.Dxe6+ Kh8 19.Te1, med en jobbig ställning för Larsen att hantera. Partiet för genomspelning på Chessgames.com. 
 
I en dagstidning, någon dag efter att partiet hade spelats, förklarade en expertkommentator att sådana drag som 17.Txe6! spelar Karpov "utan att blinka".
 
Ökade chanser till framgång med kvalitetsoffer
 
Ett kvalitetsoffer ökar många gånger chanserna till att vinna partiet. Om motståndaren klarar av att finna tillräckligt med nödvändiga bra svarsdrag, i komplikationerna som uppstår, är det inte säkert att man kan vinna partiet utan får i stället nöja sig med remi. Men hade man inte spelat kvalitetsoffret skulle det kunna bli mindre komplicerat och enklare för motståndaren att hålla remi.
 
I en del partier spelas kvalitetsoffer enbart för att öka sina chanser att hålla remi. Tigran Petrosians kvalitetsoffer som svart mot Samuel Reshevsky, 1953 i Zürich, är ett sådant exempel:

Vit har spelat
25.Tf1-e1.
   

 
Petrosians svarsdrag blev 25...Te7-e6!      

 
Garry Kasparov kommenterar att han här vill spela 26.Lxe6. Svart ska då, till skillnad från i partifortsättningen, hellre spela ...Dxe6! än ...fxe6. (Garry Kasparov on My Great Predecessors part 3)  

Partiet fortsatte i stället med 26.a4?! Se7 27.Lxe6 fxe6. Spelarna enades efter vits 41:a drag om remi.
Partiet för genomspelning på Chessgames.com.
 
De flesta kvalitetsoffer spelas med målsättningen att vinna partiet
 
Men de flesta spelar inte kvalitetsoffer med avsikten att "bara" få remi. Nej, målsättningen är oftast att vinna partiet. Ju mer oväntat det spelade kvalitetsoffret är desto större blir vinstchanserna. Alla kvalitetsoffer som spelas på mästarnivå är inte tillräckligt starka för att vinna partiet - de räcker "enbart" till remi om motståndaren spelar bra. Och en del kvalitetsoffer till och med förlorar partiet.
 
En spelare kan medvetet spela ett tvivelaktigt  kvalitetsoffer - med hopp om att motståndaren ska gå bort sig i komplikationerna och missa de nödvändiga svarsdragen som måste spelas, och på så sätt besegra sin motståndare.
 
Kvalitetsoffret får ofta effekten att motståndaren tänker upp alldeles för mycket av sin betänketid. Och utan tillräckligt med nödvändig betänketid kvar minskar de realistiska chanserna att hinna upptäcka alla nödvändiga återstående drag, som måste spelas för att undvika att förlora partiet.
 
Veselin Topalov var världsmästare när han 2006 spelade följande kvalitetsoffer som vit mot Levon Aronian i Wijk aan Zee.

 
Aronian har i ställningen spelat 17...Sf6-e4.
 

   
 18.Txe4!
   

 
Partiet fortsatte med 18...dxe4 19.Se5 Dd5 20.De1 Lf5 21.g4 Lg6 22.f3. Partiet för genomspelning på Chessgames.com.
   

Avslutningsvis ett exempel ur boken Perfect Your Chess av Andrei Volokitin och Vladimir Grabinsky:
 
Vit har spelat 16.Lb2-a1 i partiet Zoltán Ribli - Andrei Volokitin, Celje 2004.

 
16...Txa1!
 
   
17.Txa1 Lxd4
   


 
Vit står något sämre enligt bokförfattarna efter 18.Ta3! Lxe3 19.fxe3 Dxd1 20. Txd1 Le6.
 
I stället följde 18.Ta8? Lxe3 19.fxe3 Dxd1 20.Txd1 Sxb3. Partiet på Chessgames.com för genomspelning.
 
En artikel på engelska om kvalitetsoffer (exchange sacrifice).