söndag 5 augusti 2018

Var vill jag helst ha mina bönder och pjäser?

Hinner du med i dina partier att spela dina bönder och pjäser dit du helst vill ha dem, utan att din motståndare kan förhindra det?

Ibland lyckas vi, ibland inte. En del spelare lyckas bättre än andra.

Vi kan spela igenom kommenterade mästarpartier och ta del av deras kunskaper och färdigheter för att lära oss mer i konsten att själva lyckas i större utsträckning.
Vi kan också analysera både våra egna partier och andras partier med hjälp av en schackdator. En del föredrar att analysera partier först på egen hand, därefter använda sin schackdator och jämföra vad schackdatorn kommer fram till och se vad som skiljer sig ifrån vad man själv kommit fram till.


I följande parti har vit kommit på efterkälken och inte lyckats placera sina bönder och pjäser tillräckligt bra. Svart, som är vid draget, har lyckats betydligt bättre. Men än återstår en finputsning av var en bonde och damen ska stå för att Luke McShane ska få upp den önskeställning han strävar efter:

David Howell - Luke McShane, Brittiska mästerskapet 2018, Hull. Rond 9.


30...h4!

g3-rutan är väldigt viktig för svart. Om du nu kunde ställa den svarta damen på g3 är vits kung chanslös att klara sig undan.
   


31.Tc4
   
   

31...De3!

Nu är svart snart framme vid slutmålet.
   

32.De4

   

32...Dg3+!!

   

Vit gav upp. Det blir matt. Efter 33.Lxg3 kan svart välja mellan både 33...Lxg3+ och 33...hxg3+. Därefter följer 34.Kg1 Td1+ 35.De1 Txe1 matt.