lördag 30 september 2017

Har jag någon bra schack?

Innan man börjar leta efter andra drag att spela är det värt att först se om det finns någon bra schack att spela. 
 
Alonso Zapata har skrivit en artikel med exempel på bra schackar. 
Artikeln är publicerad som en pdf hos FIDE Trainers' Commission.
   
Några urklipp ur artikeln med exempel på ställningar:  

(Partiet på Chessgames.com)


(Partiet på Chessgames.com)
  

(Partiet hos 365Chess.com)