lördag 30 september 2017

Ett maskerat drag, bra och dåliga schackdagar, hur vi kan förbättra oddsen

Ju duktigare spelare vi ställs mot i ett parti, desto bättre brukar de vara på att upptäcka och förhindra i tid de faror som vi hotar med att genomföra.
 
Ju tydligare farorna är att upptäcka, desto mindre är chansen att de blir oupptäckta. Kan farorna maskeras, så att de inte blir för uppenbara, får motståndare svårare att upptäcka och förhindra
dem i tid.
 
Sedan kan även duktiga schackspelare ha dagar när de missar i tid att upptäcka och förhindra drag, som de vanligtvis annars skulle klara av.
 
Ju äldre en spelare blir, desto sämre kan också hjärnan fungera med att upptäcka och larma i tid för de faror som motståndaren har på gång.
Att sova ordentligt på nätterna, äta och leva hälsosamt, motionera, styrketräna, göra avslappnings-övningar, ha en positiv livssyn, kanske också utöva yoga, Qi gong eller Tai chi - förbättrar avsevärt oddsen att även högt upp i åldrarna kunna ha en hyfsad alert hjärna.
 
Och så måste man hålla igång och träna schack också.
  
 
David Howell - Jan Timman, Isle of Man 2017.  

Ställningen efter svarts drag 40...Kg7-g8. (Att gå till h7 med kungen är bättre.)    
  
Ett alternativ är att spela 41.e4 och utnyttja löparens placering från g2. Chanserna att vinna partiet sjunker enligt schackdatorn Stockfish, som anger fortsättningen 41...Lxe4 42.Lxe4 Sxc5 43.Txc5 dxe4 44.Txc8 Dxc8 med ett damslutspel.
 
Howell spelade i stället:
 
41.Lf1
 

 
Med Lf1 både maskerar Howell en idé samt ger löparen ett annat arbetsområde på brädet.
  
En bättre dag hade den rutinerade stormästaren Timman inte missat en av poängerna med vits 41:a drag.
 
41...De7??


 
Om vit hade haft kvar löparen på g2 skulle vits nästa drag vara ett förlustdrag, men med en löpare på f1 öppnas nya möjligheter.
  
Vad spelade vit?
 
Svaret: