lördag 30 september 2017

Geri's Game

Det finns så många möjligheter idag att spela schack med någon annan (helst på en schackklubb eller via internet) att man inte behöver, som mannen i den kända kortfilmen Geri's Game av Pixar, spela mot sig själv.
   
Däremot är vi många schackspelare som analyserar egna och andras partier på egen hand för att spela bättre i kommande schackpartier.
  
En variant av originalet Geri's Game: