måndag 21 augusti 2017

Finn fortsättningen - Ställning 6

Vit drar
 
 
Vit ska spela sitt 37:e drag i partiet.
Svart hotar att med sitt torn på e4 ta bonden på g4.
 
Kan vit både försvara sig mot det hotet och samtidigt själv hota någonting riktigt bra tillbaka?
Så här fortsatte partiet: