onsdag 16 augusti 2017

Finn fortsättningen - Ställning 4

Vit drar
 
 
Svart har spelat bondedraget 26...e6 och hotar att vinna vits springare på d5. 
 
Är det någon idé för vit att spela fram springaren till f6 med schack?
Svart spelar väl bara Kf7?

Hur vit hanterade situationen: