måndag 14 maj 2018

Uppnå eller förhindra en utpost

Hur bra är du på att spela på att få till en egen utpost i dina partier, och att undvika att få en utpost emot dig?

Att få en utpost emot sig ställer många gånger till stora besvär.
 
Oftast är det en bra placerad springare, uppbackad av en bonde, som blir en utpost. Men även andra pjäser kan vara besvärliga utposter att få emot sig. Det blir svårt att köra iväg utposten. En sista utväg blir lätt gärna att använda ett torn för att slå bort utposten - men det kostar i de flesta fall mer än det smakar. Det bästa är oftast att förhindra att motståndaren får till en utpost.
 
Här är en video på engelska om utposter: