Vårturnering

 
Vårturnering 2020

1. Torbjörn Björklund
2. Esbjörn Runesson 
3. Åke Hagström 

 
Vårturnering 2019
1. Torbjörn Björklund
2. Åke Hagström och Gunnar Kristiansson
 

 
Vårturnering 2018

1. Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Åke Hagström
 
Vårturnering 2017

1. Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Åke Hagström
   

Vårturnering 2016 
1. Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Åke Hagström
 
Vårturnering 2015
1. Torbjörn Björklund
2. Olle Johansson
3. Gunnar Kristiansson

Vårturnering 2014
1. Torbjörn Björklund
2. Olle Johansson
3. Gunnar Kristiansson

Vårturnering 2013 
1. Torbjörn Björklund 
2. Gunnar Kristiansson och Åke Hagström 

Vårturnering 2012 
1. Olle Johansson 
2. Gunnar Kristiansson 
3. Åke Hagström