Snabbschack och Blixt

   
Snabbschacks-KM 2019 
1.Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Esbjörn Runesson och Åke Hagström 
  
Snabbschacks-KM 2018 
1. Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Olle Johansson
   

Snabbschacks-KM 2017
1. Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Åke Hagström
   

Snabbschacks-KM 2016 
1. Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Åke Hagström
 
Snabbschacks-KM 2015
1. Torbjörn Björklund
2. Åke Hagström
3. Olle Johansson
   

Snabbschacks-KM 2014 
1. Torbjörn Björklund
2. Åke Hagström
3. Gunnar Kristiansson
    

Snabbschacks-KM 2013 
1. Torbjörn Björklund
2. Olle Johansson 
3. Åke Hagström
    

Snabbschacks-KM 2012 
1. Torbjörn Björklund 
2. Åke Hagström 
3. Gunnar Kristiansson 

 
 
 
 
Blixt-KM 2019
1. Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Åke Hagström
   

Blixt-KM 2018
1. Torbjörn Björklund
2. Olle Johansson
3. Gunnar Kristiansson

 
Blixt-KM 2017
1. Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Åke Hagström
    

Blixt-KM 2016 
1. Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Åke Hagström
 
Blixt-KM 2015
1. Torbjörn Björklund 
2. Olle Johansson 
3. Åke Hagström 
 
Blixt-KM 2014 
1. Torbjörn Björklund
2. Gunnar Kristiansson
3. Olle Johansson
   

Blixt-KM 2013 
1. Torbjörn Björklund 
2. Gunnar Kristiansson 
3. Åke Hagström
   

Blixt-KM 2012 
1. Torbjörn Björklund 
2. Gunnar Kristiansson och Åke Hagström 

   
 
 
 
Vårturnering Snabbschack 2015 
1. Torbjörn Björklund
2. Åke Hagström
3. Olle Johansson och Gunnar Kristiansson