Har vit problem?


Vit drar
  
Svart har i sitt 31:a drag spelat sitt torn från e8 till d8 och hotar att vinna vits springare på d5.

Om vit försvarar springaren genom att spela 32.Tc5 har svart 32...Sb7 33.Tb5 Sd6. Försöker vit att behålla sin springare på d5 med 34.Ta5 följer Sc4+ följt av tornvinst med Sxa5. Alternativet 34.Tc5 går samma öde till mötes efter 34...Se4+ följt av tornvinst med Sxc5.

Det ser riktigt illa ut för vit. Eller gör det inte det?

Lösningen: